Paslaugos

Trumpa konsultacija telefonu - NEMOKAMA! Susisiekite +370 661 11141

92%
Sėkmės atvejų mūsų atstovaujamose bylose
9 10
Klientų mus rekomenduoja kitiems!

Santuokos nutraukimas (skyrybos)

Santuokos nutraukimo būdai: 

 • Santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių bendru sutikimu
 • Santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio ar abiejų sutuoktinių kaltės
 • Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu.

Santuokos nutraukimas ( skyrybos) abiejų sutuoktinių bendru sutikimu - paprasčiausias, greičiausias ir pigiausias santuokos nutraukimo (skyrybų) būdas. Sutuoktiniai nutraukdami santuoką šiuo būdu, turi susitarti dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos ir jų išlaikymo dydžio, bendravimo tvarkos, bendro turto pasidalijimo, kreditorinių įsipareigojimų įvykdymo, pasirašyti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

Skyrybų dokumentus parengiame ir pateikiame teismui per 24 valandas, gavus iš kliento reikalingus duomenis ir dokumentus. Teismui (Advokato kontorai) reikia pateikti: santuokos liudijimo originalas, nepilnamečių vaikų gimimo liudijimų kopijas, išrašus apie abiejų sutuoktinių turimą nekilnojamąjį turtą ir transporto priemones, informaciją apie turimus kreditorius, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijas.

Šios informacijos ir pateiktų dokumentų pagrindu parengiame pareiškimą teismui bei sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

Santuokos nutraukimas (skyrybų) abiejų sutuoktinių bendru sutikimu kaina: 150-300 EUR. (į šią kainą įeina: konsultacijos žodžiu, pareiškimo teismui bei sutarties dėl santuokos nutraukimo derinimas ir parengimas, parengtų dokumentų pateikimas teismui).

Santuokos nutraukimas (skyrybos) dėl sutuoktinio ar abiejų sutuoktinių kaltės

Sutuoktiniams nesutarus nutraukti santuoka bendru sutikimu, sutuoktiniai gali nutraukti santuoką dėl vieno ar abiejų sutuoktinių kaltės.

Sutuoktinis gali būti pripažintas kaltu dėl santuokos iširimo, jeigu jis:

 • iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas ir dėl to bendras sutuoktinių gyvenimas tapo negalimas;
 • yra nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą;
 • yra neištikimas;
 • žiauriai elgiasi su kitu sutuoktiniu ar šeimos nariais;
 • paliko šeimą ir daugiau kaip vienerius metus visiškai ja nesirūpina.

Šiuo atveju galima reikalauti nutraukti santuoką ir nepraėjus vienerių metų terminui po santuokos sudarymo dienos. Pradedama civilinė byla ginčo teisenos tvarka, kurioje išsprendžiami visi su santuokos nutraukimu susiję klausimai.

Ieškinio dėl santuokos nutraukimo dėl kaltės paruošimas: 200-500 EUR.

Atstovavimas teisme: nuo 50 EUR/val.

Santuokos nutraukimas (skyrybos) vieno iš sutuoktinių prašymu

Santuoka vieno iš sutuoktinių prašymu gali būti nutraukta esant nors vienai iš šių sąlygų:

 • sutuoktiniai gyvena skyrium (separacija) daugiau nei vienerius metus (separacija, kuri turi būti jau iš anksto patvirtinta teismo);
 • vienas sutuoktinis pripažintas neveiksniu po santuokos sudarymo;
 • vienas sutuoktinis pripažintas nežinia kur esančiu;
 • vienas sutuoktinis atlieka laisvės atėmimo bausmę ilgiau nei vienerius metus už netyčinį nusikaltimą.

Skyrybų bendru sutuoktinių sutarimu kaina: 150-300 EUR. Į šią kainą įeina: konsultacijos, visų dokumentų parengimas ir derinimas, pateikimas teismui, prireikus vėlesnis dokumentų koregavimas.

Ieškinio dėl santuokos nutraukimo vieno iš sutuoktinių prašymu paruošimas: 200-500 EUR.

Atstovavimas teisme: nuo 50 EUR/val. 

Daugiau Mažiau

Ginčai dėl vaikų

GINČAI DĖL VAIKŲ

Su vaiku susijusios tėvų teisės ir pareigos yra lygios. Visus vaiko priežiūros ir auklėjimo klausimus tėvai turi spręsti bendru sutarimu. Tėvams nesutarus, ginčai sprendžiami teisminę tvarka. Patariame klientui priimtiniausius ginčų sprendimų būdus, ruošiame procesinius dokumentus, atstovaujame teismuose.

Teikiame paslaugas:

 • dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo;
 • dėl bendravimo tvarkos su vaiku nustatymo ir pakeitimo;
 • dėl vaiko bendravimo su artimaisiais giminaičiais nustatymo;
 • dėl sandorių susijusių su vaiko ir šeimos turtu sudarymo.

Vaiko išlaikymas (alimentai)

Vaiko išlaikymas (alimentai)

Materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turiniai padėčiai. Jeigu nepilnamečio vaiko tėvai ( ar vienas jų) nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, teismas išlaikymą priteisia pagal vieno iš tėvų arba globėjo (rūpintojo) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ieškinį.

Vaiko išlaikymo srityje teikiame šias paslaugas: 

 • konsultuojame žodžiu (atvykus į kontorą paaiškiname nuo ko pradėti norint prisiteisti išlaikymą (alimentus);
 • rengiame procesinius dokumentus (ieškinius, atsiliepimus, pareiškimus dėl teismo įsakymo):
 • dėl išlaikymo (alimentų) priteisimo;
 • dėl išlaikymo (alimentų) įsiskolinimo priteisimo;
 • dėl išlaikymo (alimentų) dydžio ir formos pakeitimo;
 • dėl išlaikymo (paramos) pilnametystės sulaukusiam vaikui priteisimo.

Tėvystės pripažinimas, nustatymas, ginčijimas

Vaiko kilmės nustatymas

Vaiko kilmė – tai vaiko gimimas iš konkrečių tėvų. Tuo atveju, kai vaiko gimimo įraše nėra duomenų apie tėvą, tėvystė gali būti pripažįstama pagal asmens, laikančio save vaiko tėvu, pareiškimą.
Jei vaiką pagimdė motina, kuri yra ištekėjusi, arba kai vaikas gimė nepraėjus 300 dienų po santuokos pasibaigimo, tėvystė gali būti pripažinta pareiškimu, jei yra nuginčyta vaiko motinos esančio ar buvusio sutuoktinio tėvystė.

Teikime šias paslaugas: 

 • dėl vaiko kilmės patvirtinimo;
 • dėl tėvystės pripažinimo;
 • dėl tėvystės nustatymo;
 • dėl tėvystės (motinystės) nuginčijimo;
 • tėvų valdžios apribojimo

Sutuoktinių turto padalijimas

Sutuoktinių turto padalijimas

Preziumuojama, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, gali būti padalyta sutuoktiniams jų susitarimu arba teismo sprendimu tiek susituokusiems, tiek pradėjusiems gyventi skyrium. Dalijant turtą, sudaromas balansas pirmiausia nustatomas bendras sutuoktinių turtas, ir vieno ir kito asmeninis turtas, mokėtinos skolos.

Konsultuojame ir ruošiame procesinius dokumentus, bei atstovaujame teismuose:

 • dėl turto padalijimo būdų;
 • dėl turto vertės nustatymo;
 • dėl nedalintino turto;
 • dėl galimybės nukrypti nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo;
 • dėl kreditorių teisių garantijų;
 • dėl vedybų ir povedybinių sutarčių parengimo;
 • ruošiame ieškinius dėl turto pripažinimo bendrąją dalinę nuosavybę (asmenims, turtą įgyjusiems gyvenant nesusituokus).
Scroll Up